Paksa tungkol sa populasyon

Paunang Salita Hindi tamang sabihin na walang alam ang Simbahan sa mga problema at isyu na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang totoo, marami ng pagkakataon na mismong mga politiko, lipunang sibil at iba pang mga pampubliko at pribadong grupo ang kumonsulta at humingi na ng payo sa mga obispo at pari kung paano bibigyan ng solusyon ang napakaraming suliranin ng ating bayan.

Paksa tungkol sa populasyon

Panukalang Pahayag Mas tumataas ang bilang ng mga kabataang babaeng Pilipino na may edad ang maagang nabubuntis dahil sa kakulangan sa "sex education". Nalalaman ba nila ang mga maaaring epekto nito sa buhay nila?

Sapat ba ang paggabay na patnubay na ginagawa ng mga magulang sa kanilang anak? Sapat ba ang pagpansin ng mgobyerno ukol sa problemang ito? Dahil nag-aalala ang grupo namin sa paglaki ng populasyon ng Pilipinas.

Ang Kalagayan ng Mundo

Nakasaad din sa libro ang bawat impormarsyon tungkol sa bawat parte ng katawan at kung ang ginagawa nito sa ating katawan. Nakalagay din dito na bawat kabataan ay dapat mayroong kahit konting kaalaman tungkol sa "sex". Layunin Pangkalahatan Layunin ng nga mananaliksik na makapag-ambag sa nga pag-aaral ukol sa "sex education", populasyon at kabataan.

Paksa tungkol sa populasyon

Layunin ng mag mananaliksik na mapatunayan na mas tumataas ang bilang ng mga kabataang nabubuntis nang maaga dahil sa kakulangan ng "sex education". Tiyak Layunin ng mga mananaliksik na makapagbigay ng kaalaman ukol sa mga paraan kung paano makakaiwas ang mga kabataan sa "pre-marital sex".

Layunin ng mga mananaliksik na maipaliwanag ang ugnayan ng kakulangan sa "sex education" at bilang ang kabataang babae na maagang nabubuntis. Layunin ng mga mananaliksik na makakalap at makapagbigay ng sapat na kaalaman sa kung ano nga ba talaga ang "sex education".

Makikinabang din dito ang mga magulang dahil may mga malalaman silang mga paraan kung papaano nila gagabayan at papayuhan ng tama ang kanilang mga anak. Makikinabang din ang gobyerno dahil maaaring makakatulong ito upang ibsan ang problema ng Pilipinas ukol sa paglago ng populasyon.

Higit sa lahat ay makakatulong ito sa mga kabataan upang iwasan ang maagang pakikipagtalik at pagkakaroon ng maagang pagkakabuntis at pamilya. Mayroong "thesis statement" ang pananaliksik ng grupo sa panukalang pahayag. Naisaad ng mga mananaliksik ang tungkol sa paksa, suliranin at kaligiran ng suliranin.

Nilagay ng mga mananaliksik ang dahilan kung bakit ang paksang ito ang napili nila upang ipaliwanag at patunayan. Inilagay din ng mga mananaliksik ang mga librong ginamit sa pananaliksik. Isinaad ng mga mananaliksik ang pangkalahatan at tiyak na layunin ng pananaliksik.

Inilagay din ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pananaliksik, konseptuwal na balangkas, metodolohiya, at saklaw ng pananaliksik. Big Katawan Small Panimula Ang pananaliksik ay nakatuon sa kakulangan ng kaalaman sa "sex education" ng mga kabataang pilipino.

Ang mga taong may pinakakinalaman sa pananaliksik ay ang mga kabataang babaeng Pilipino na may edad Sinimulan ng mga mananaliksik ang pagpapatunay sa paksa nung umpisa ng semester at tatapusin ito sa pagtatapos ng nasabing senestre din.

Gagawin ng mga mananaliksik ang pananaliksik sa Pilipinas lamang dahil ang sex education sa Pilipinas ang kanilang gustong ipaliwanag at bigyang pagsusuri at dahil narin na gusto nilang makatulong sa kanilang bayan.

Gagawin din ang pananaliksik sa pagbabasa ng mga kaukulang libro na may kinalaman sa paksa at pagkalap ng impormasyon gamit ang internet at mga pantulong na materyales tulad ng mga statistiko. Gusto ng mga mananaliksik na pagyabungin pa ang kaalaman ng bawat isang Pilipino lalo na ang mga batang kababaihan upang kanilang malaman ang kahalagahan ng sex education na maaaring makakatulong upang pababain ang populasyon ng Pilipinas.

About GMA News Online

Ayon din sa mga datos na nakuha n gaming grupo na makakatulong ng malaki ang "sex education" upang pigilan ang paglaganap ng pre-marital sex na nagdudulot ng maagang pagkabuntis ng mga batang babaeng Pilipino.

Kongklusyon Ayon sa mga masuring pananaliksik masasabi ng mga mananaliksik na ang "sex education" ay makakatulong sa mga buhay ng mga Pilipino lalo na sa mga kabataan.

Ito ay makakatulong upang mabawasan ang bilang ng mga batang babaeng Pilipino na maagang nabubuntis at nakikipagtalik.

Ang mga datos na nakalap ay makakapagpatunay na ang kakulangan ng kaalaman sa sex at mga maaring epekto at kakalabasan nito ay magsasanhi ng maaaring paglaganap pa ng bilang ng mga batang babae na maagang nabubuntis. Mairerekomenda ng mga mananaliksik na isama ang "sex education" sa mga paksa na ituturo sa mababa at mataas na paaralan.

Na ang mga magulang ang magsimulang magturo ng "sex education" sa kanilang mga anak. Inererekomenda din ng mga mananaliksik na dapat ay magpatupad ang gobyerno ng mga kaukulang batas para sa mga menor de edad na naglalayong bigyang kaalaman ang mga kabataan ukol sa sex at sa mga maaaring maging epekto nito at kalabasan.

Mga batas na pipigil at babawas sa bilang ng mga batang Pilipino na maagang nakikipagtalik. Marami sa mga kabataang ito ay walang nalalaman sa maaring maidulot ng simpleng pakikipagtalik. Alam mo ba ang kahalagahan ng Sex Education?

Sangayon ka ba na ang Sex Education ay isama sa mga paksang ituturo sa mga estudyanteng nasa mababa at mataas na paaralan? Ang mga Propesyonal ba dapat ang mag turo ng Sex Education sa mga batang katulad mo?

Sa iyong palagay, madami ka bang alam tungkol sa Sex Education? Sa Iyong pananaw mas makakatulong ba sa mga estudyante ang pagkakaroon ng Sex Education na Subject sa College? Sa Kasalukuyan, Sapat ba ang mga gabay na itinuturo ng mga magulang sakanilang anak upang hindi mabuntis ng maaga ang kanilang anak na babae?

Alam mo ba ang magiging kinabukasan mo kung ikaw ay maagang magkakaroon ng anak?Naisaad ng mga mananaliksik ang tungkol sa paksa, suliranin at kaligiran ng suliranin. - Ang statistics sa itaas ay nagpapatunay na ang populasyon sa pilipinas ay palago ng palago at hindi mapigilan sa paglaki.

Ayon sa mga datos na nakalap at sa National Demographic and Health Survey (NDHS), milyon sa kasalukuyang populasyon ng. dahil sa kanilang makasarili na gustong makamit ang kapangyarihan o sariling intensyon at para makontrol ang mga metin2sell.com sagayun mapasunod nila ito.

You must log in to continue. Log into Facebook. Log In. Isang Pananaliksik Tungkol Sa Pang-aapi Introduksyon Ang pang-aapi o bullying ay isang napapanahong paksa na mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin napupuksa. Sep 03,  · The imitation and copying of my speech is not allowed.

Thank your for your understanding.:) #Filipino Sarbey – ilang bahagi lamang ng populasyon. ang palarawang pananaliksik ay isang imbestigasyon na naglalarawan at nagbibigay-kahulugan tungkol sa isang bagay o paksa. 2.

Sensus – isang sarbey na sumasaklaw sa buong target na populasyon.5/5(2).

Isang Pananaliksik Tungkol Sa Pang-aapi (Bullying) by Dominique Ann Calma on Prezi